A-aktie

Nogle selskabers aktier er delt op i klasser.

En A-aktie er en aktieklasse. A-aktien giver typisk indehaveren nogle andre rettigheder end andre aktieklasser i samme selskab.

Eksempler på kendte og ofte handlede danske selskaber, som har både A-aktier og B-aktier er Mærsk og Carlsberg.

Hvad er særligt ved A-aktier?

Det er ofte sådan at en A-aktie giver 5 eller ti stemmer til generalforsamlingen, hvor en B-aktie kun giver 1 stemme. En A-aktie må højst have ti gange så stor stemmeandel som en anden aktieklasse. Det ses ofte at der er færre af de rettighedsgivende A-aktier. Derudover kan der også være forskel på udbytte (dividende) i de forskellige aktieklasser.