Aktiebog

Aktionærer i et selskab optages ved navnenotering i selskabets aktiebog. Ved nogle typer handler skal man bede om at blive optaget i aktiebogen for at blive navnenoteret. Man kan også bede sin mægler om at foretage navnenoteringen hos det selskab man har aktier i.

Navnenotering i aktiebogen

Selskabet og dets aktionærer drager fordel af navnenotering i aktiebogen. Det gør det muligt for selskabet direkte at henvende sig til aktionærerne ved indkaldelse til generalforsamling og ved særlige meddelelser i forbindelse med aktien, ved ændringer i virksomhedens driftsforhold eller ved opkøb og fusioner.