Delmarked

Et delmarked er en mindre del af et større marked.

Et delmarked er derfor en teoretisk størrelse, men man arbejder f.eks. med sektoropdelinger for at kunne følge den overordnede udvikling i afgrænsede grupper af selskaber.

På Københavns Fondsbørs er selskaberne inddelt i en række delmarkeder, som hver især overvåges med et eget indeks. Det drejer sig om de sektoropdelte delmarkeder Finans, Forbrugsgoder, Forsyning, Industri, IT, Konsumentvarer, Materialer og Sundhedspleje.