Earnings per Share (EPS)

EPS, earnings per share, er et tal for et selskabs indtjening per aktie.

EPS beregnes ved at selskabets nettoresultat divideres med aktiekapitalen gange stykstørrelsen. Man opgør Earnings per Share ud fra det seneste offentliggjorte årsregnskab fra virksomheden.

EPS er et nøgletal som finder brug i fundamental aktieanalyse, og man vil kunne finde EPS i mange oversigter over virksomheder og aktier.

Hvis EPS er et positivt tal betyder det at virksomheden tjener penge, altså har overskud i det seneste regnskab.

Hvis EPS er nul eller er negativt, så tjener selskabet ingen penge. Hvis Earnings per Share er negativ kan man ikke beregne nøgletallet P/E (Price/Earning), som angiver prisen i forhold til indtægterne.