GAK (gennemsnitlig anskaffelseskurs)

GAK er en almindeligt brugt forkortelse for gennemsnitlig anskaffelseskurs. Det vil sige en beregning af den kurs man i gennemsnit har betalt for sin beholdning af en aktie.

At den gennemsnitlige anskaffelseskurs angiver den kurs, som man i gennemsnit har betalt for sin aktie, gør GAK til en anvendelig målestok når man køber en aktie ad flere omgange. Oftest vil man medtage kurtageomkostningen i beregningen af sin gennemsnitlige anskaffelseskurs.

På den måde kan ens GAK give et hurtigt billede af om man har tjent eller tabt penge i forhold til aktiens aktuelle kursværdi.