Gap (aktiekurs)

Et gap er et kursinterval, hvor der ikke har været nogen omsætning.

I sjældent handlede papirer optræder der ofte store gaps mellem hver handel. Kursudviklingen på kort sigt kan derfor være misvisende, fordi prisforskellen kan være adskillige procent mellem hver enkelt handel.

Gaps i kursudviklingen opstår også i papirer med stor omsætning. Det ser man typisk når der er meget kraftige stigninger eller fald i kursen. I den situation vil man nogle gange opleve huller i kursudviklingen, hvor der på et givet tidspunkt ikke findes hverken sælgere eller købere til et kursinterval. I den grafiske afbildning af kursudviklingen ser man derfor spring (gaps) i de handlede priser.