Shorting (shortsalg af aktier)

Når man shorter en aktie spekulerer man i kursfald.

I praksis låner man et antal aktier, som man så sælger på børsen. Man tilbagekøber så aktierne når kursen er faldet til en lavere pris. Herefter leverer man aktierne tilbage til långiveren. Er aktiekursen faldet som forventet, så stryger man gevinsten, som er differencen mellem den høje salgspris og den lavere købspris fratrukket renten for lånet af aktierne.

Risiko ved shorthandel

Nogle gange oplever man at en aktie, som mange har ‘shortet’ stiger. Det kan resultere i at shortsellerne bliver tvunget til at sælge aktien til en lav pris for derefter at købe den til en højere pris. Aktien skal nemlig under alle omstændigheder leveres tilbage til långiveren, og långiveren kan når som helst kræve sin aktie tilbage. Det kan resultere i yderligere stigninger når mange skal anskaffe sig aktier for at dække de shortede positioner ind. Det kaldes i populær jargon for et short squeeze.

Nogle eksempler på short squeezes, der har givet kraftige børshop er Tesla Motors og Vestasaktien som begge tog gevaldige hop på over 100% stigning i maj 2013.

Shortsalg af aktier kaldes også blanking.