Tegningskurs

Tegningskursen er den pris, som en køber skal betale per aktie ved udstedelse af nye aktier i et selskab (nyemission).

Eksempelvis udstedte Brøndby tegningsretter som gav adgang til at købe aktier til 2 kroner stykket ved en aktieemission i 2013.