Chart

Charts er grafiske afbildninger af en akties historiske kursudvikling og omsætning. I et diagram indsættes ofte også andre nøgletal og beregninger, som analytikeren kan bruge til at danne sig en idé om enten den historiske kursudvikling eller sandsynligheder for aktiekursens fremtidige bevægelser.

Grafisk analyse eller teknisk analyse baseret på visualiseringer af data i diagramform er et hyppigt anvendt redskab, som investorer bruger til at forme beslutninger om timing af køb og salg af aktier og andre typer investeringer på markedet.

Personer som hovedsagligt eller udelukkende baserer aktiehandler eller anbefalinger på grafisk analyser betegnes undertiden chartister.