Chartist

Begrebet chartist betegner en grafisk analytiker (også kaldet teknisk analytiker) som mener, at der er tilstrækkelig information i aktiekurser og markedsudvikling til at man kan tolke den matematisk og grafisk og på den baggrund foretage handel med aktier og andre aktiver.

Chartisten bruger sin erfaring fra tidligere markedsfænomener til at forsøge at forudsige kursbevægelser ved al studere de grafiske afbildninger (charts) af aktuelle bevægelser og matematiske udtryk i relation til disse bevægelser.

Overbeviste chartister mener, at man med den tekniske aktieanalyses visualiseringer kan forudsige en kursbevægelse 7 ud af 10 gange.

Teknisk analyse er et meget anvendt værktøj blandt aktiespekulanter. Det er hos kritikere en udbredt antagelse at alene det at mange bruger den tekniske analyse til at handle ud fra kan give en selvforstærkende effekt. Alene fordi mange gør det vil man ved købs- og salgs-signaler i gængs teknisk analyse ofte opleve i udsving på markedet. På den måde kan debatten om validiteten i den tekniske analyse komme til at ligne en hønen eller ægget-diskussion.